Loading…
Data-SKUP 2022 has ended
Back To Schedule
Saturday, October 22 • 14:30 - 15:00
Undersøkte 77 dødsulykker

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Sunnmørsposten fikk innsyn i alle rapportene Statens Vegvesen skrev etter alle dødsulykkene i trafikken i regionen mellom 2005 og 2019. Innsynet gjaldt også hele databasen rapportene er bygget på. I tre år jobbet teamet med å lese alt, forstå, sammenstille data og snakke med kilder for å beskrive situasjonen på veiene. 92 mennesker har blitt drept i 77 ulykker. Artikkelserien handler om de som sitter igjen, om de involverte som overlevde og om de som rykker ut for å skrive rapportene.

Speakers
avatar for Karl-Petter Løvoll

Karl-Petter Løvoll

Publiseringsleder, Sunnmørsposten
Har jobbet i Sunnmørsposten og lokalaviser i 21 år og er i dag publiseringsleder.
avatar for Liv-Jorunn Håker

Liv-Jorunn Håker

Leder SMP Lab, Sunnmørsposten
Liv-Jorunn Håker er designer av bakgrunn og har jobbet i Sunnmørsposten i 12 år og ledet SMP Lab siden 2015, spydspissen for nye fortellerteknikker og redaksjonell utvikling i avisen


Saturday October 22, 2022 14:30 - 15:00 CEST
Hyde Park A