Loading…
Data-SKUP 2022 has ended
Back To Schedule
Saturday, October 22 • 12:30 - 13:00
Barna Norge svikter

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Bak ethvert kakediagram kan det ligge innholdsrike rådata. I graveprosjektet “Barna Norge svikter” søkte Aftenpostens journalister innsyn, brukte skraping og krysskoblet tre datasett for å finne svar på det ingen offentlig etat visste. En knust telefon, gjenoppretting og systematisering av 15 GB avdekket dessuten historien om et liv som endte alt for tidlig.

Speakers
avatar for Annemarte Moland

Annemarte Moland

Journalist, Aftenposten
Gravejournalist Annemarte Moland har lang fartstid fra NRK med en rekke omfattende prosjekter, blant annet “Trigger Warning” om et skjult nettverk på Instagram. Dette vant hun i 2020 SKUP- diplom for. Hun meldte høsten 2021 overgang til Aftenposten/A-magasinet og har siden den... Read More →
avatar for Fredrik Hager-Thoresen

Fredrik Hager-Thoresen

Web developer, Aftenposten
Fredrik Hager-Thoresen er redaksjonell utvikler og data scientist i Aftenposten. Han deler arbeidstiden mellom gravegruppen og teamet for redaksjonell utvikling. De siste årene har han vært involvert i en rekke av de største graveprosjektene og har vunnet flere diplomer på Skup... Read More →
avatar for Jørgen Arnor G. Lom

Jørgen Arnor G. Lom

Redaksjonell utvikler, Aftenposten
Jørgen Arnor G. Lom er redaksjonell utvikler i Aftenposten. Han jobber med visuell historiefortelling og datajournalistikk.


Saturday October 22, 2022 12:30 - 13:00 CEST
Hyde Park A